Pastrmka na jezeru

potočna pastrmka na jezerski način blog
Na ovim prostorima postoji znatan broj fantastičnih planinskih jezera i veštačkih akumulacija različitih površina koje nastanjuje potočna pastrmka. Specifičan način ribolova na ovim vodama zahteva nešto drugačiji pristup od onog na reci. Pored otežanih i neotežanih spinera i kašika, twitch vobler je jedna od efikasnijih vrsta varalica za ribolov pastrmke na plitkim i srednje dubokim stajaćim vodama.

Jedan od poželjnih preduslova za uspešan jezerski ribolov je da vobler bude tonući. Tonući twitch vobler je u prednosti nad suspending i plivajućim modelima iz više razloga. Prva prednost se ogleda u daljini zabačaja što je često neophodno imajući u vidu da se pastrmka u jezerima mahom kreće po slobodnoj vodi u potrazi za hranom. Olakšavajuće okolnosti u pronalaženju ribe su naravno jasno definisane strukture kao što su grane u vodi, potopljene i nadvijene krošnje i žbunovi, krupan kamen ili stene u vodi, etc. Dalekim zabačajem pokrivamo veću površinu vode i tako skraćujemo vreme potrebno za traženje ribe.
Druga stvar, tonućim voblerom lakše možemo pretraživati vodene slojeve. U zavisnosti od doba dana, temperature vode, vazdušnog pritiska i drugih faktora, riba menja dubinu po kojoj se kreće. Često pastrmka nije raspoložena da se digne sa dna i pokupi hranu u višim slojevima vode pa tada moramo varalicu spustiti na samo dno i ponuditi je tamo. U drugim slučajevima se pastrmka kreće u međuslojevima na recimo 2/3 dubine ili na pola vode između površine i dna pa je potrebno tamo i prezentovati varalicu odnosno pustiti je da potone do određene dubine i na taj način detaljnije pretražiti vodene slojeve.

Pored tonućih karakteristika, vobler treba da poseduje malu paktu što mu omogućava agilnost, startnost, živahnost, drugim rečima dobru pokretljivost. Ne retko se dešava da po padu na vodenu površinu vobler momentalno privuče pažnju ribi koja se nalazi u blizini. Tada će startan twitch vobler odmah početi sa radom i tako navesti pastrmku na instinktivni napad bez oklevanja (tzv. reaction strike). Živahan vobler je bolje uočljiv sa veće razdaljine pa će lakše privući ribu koja nije blizu varalice ili se nalazi u njenoj putanji kretanja. Dobro pokretljiv mali vobler pravi veću turbulenciju za razliku od modela sa diskretnim radom tako da nije isključeno da će ga napasti i krupna pastrmka.

Pošto smo potrošili par reči na poželjne atribute twitch voblera za potočno-jezersku pastrmku, vreme je da napišemo nešto i o prezentaciji. U sledećim redovima ću opisati tri efikasne prezentacije koje mogu poslužiti kao okvir ili orijentacija prilikom ribolova pastrmke na stajaćim vodama. Krenućemo redom po vodenim slojevima, od dna ka površini.

1. Za slabo aktivnu pastrmku na stajaćim vodama je često dovoljno posle zabačaja pustiti varalicu da potone na dno i krenuti sa sporim i kontinuiranim twitchem. Kratak, čest i oštar pokret vrha štapa zamenjujemo mekim, blagim i za nijansu sporijim pokretima. Nakon svakog laganog twitcha sledi pola okreta ručice s’tim što kontinuitet i tempo kretanja varalice ostaje stalan/konstantan. Zvuči možda komplikovano ali nije. Ovako sporo vođen vobler se tromo tetura sa jedne na drugu stranu (walk the dog) i ostaje blizu dna. Sa vremena na vreme nije loše napraviti kratku pauzu kako bi se vobler približio dnu.

2. Sledeći način vođenja tonućeg twitch voblera jeste kroz srednji sloj vode. Ova prezentacija bi trebala da bude kompromis između 1. i 3. metode vođenja varalice. Vobler koji se kreće kroz sednji vodeni sloj je najčešće i najprivlačniji iz jednostavnog razloga što je uočljiv pa ga rado napada gladna riba sa dna i raspoložena pastrmka koja se kreće u površinskim slojevima vode. Ovom prezentacijom bi trebalo otpočeti ribolov pastrmke na jezeru ukoliko nismo sigurni na kojoj dubini se ona nalazi. Posle zabačaja treba odbrojati do kontakta varalice i dna, nakon toga, u sledećem zabacivanju, jednostavno na pola brojanja vratiti preklopnik i krenuti sa radom. Postoji puno varaijacija na seriju i tempo twitcheva ali neka standardna prezentacija bi trebala da sadrži seriju twitcheva i kratkih pauza na svaki pređeni metar, dva. Pauza ne treba biti preduga imajući u vidu da je vobler koji koristimo tonući, a takođe ni sam tempo prezentacije ne sme biti suviše brz da varalica ne bi počela da se penje ka površini.

3. U određenim situacijama kada je pastrmka raspoložena da se hrani pri/sa površine treba ipak dati malo “žege” vobleru i voditi ga brzo. Takve situacije se mogu javiti tokom svitanja, sumraka, kratkotrajnih kiša u toplim mesecima, rojenja insekata, koncentracija jata sitne ribe u gornjim vodenim slojevima etc. Za razliku od prethodne dve prezentacije gde je preporučljivo praviti povremenu pauzu u twitchu, kod ove tehnike nema potrebe stajati sa vođenjem voblera i pustiti ga da tone. Naša varalica se treba kretati kroz gornji ili površinski sloj vode i imitirati sitnu ribu odvojenu od svog jata koja je u paničnom begu. Što se tiče dekora, nije loše imati dva osnovna, jedan “vrišteći”, a drugi diskretni. Od dekora koji se ističu i dobro vide uvek može doći u obzir laser finish, odnosno vobler sa metalik površinom koji reflektuje svetlost. Ovakvi dekori su odlični jer mogu privući ribu sa velike udaljenosti imajući u vidu da su stajaće vode na kojima pecamo pastrmku mahom bistre. Suprotno atraktivnim bojama i reflektujućim površinama, diskretni dekori mogu ponekad biti produktivniji.

Transparentni vobleri su nezamenjivi u situacijama kada je riba neodlučna ili se ne hrani agresivno. Ovakvi providni dekori ne reflektuju ili veoma slabo reflektuju svetlost ali zato imaju jako dobru mimikriju jer se stapaju sa okolinom kroz koju se kreću. Kompromis između laser finish i transparentnih dekora su svakako vobleri sa konzistentnom mat površinom pa ih treba svakako imati u kutiji za eventualne situacije kada je to neophodno.

Na kraju treba istaći da je pecanje pastrmke na stajaćim vodama nešto posebno zbog, u najvećem broju slučajeva, predivnog ambijenta, aktivne i dinamične vrste ribolova i uvek prisutne mogućnosti da će se iz jezerskih dubina pojaviti kapitalna potočna pastrmka koju ćemo pamtiti.